El 2015, la Comissió Europea va presentar un pla d'acció per a una economia circular a Europa. Dins aquest marc, la nostra missió és promoure la reutilització dels residus i la seva gestió.

Dirigir-nos cap a una situació en què els residus es gestionin en cicles de materials no tòxics i circulars i en què s'augmenti l'oferta de l'ús de primeres matèries secundàries d'alta qualitat.

Reintroduint a l'economia part de materials susceptibles de reaprofitament.

Dins del pla d‟acció d‟estratègia d‟economia circular, ajudem a implantar estratègies d‟economia circular, especialment als eixos d‟actuació: Gestió de residus i Reutilització i depuració de l‟aigua.

Recollida i gestió d'oli vegetal usat

El nostre equip està preparat per incloure la recollida d'oli vegetal usat en qualsevol moment a totes les nostres rutes. Si us plau, truqui'ns i l'endemà tindrà un contenidor apropiat per a l'emmagatzematge del residu d'oli.

aceitesvegetales
bannerretirada2

Gestió i recollida de residus líquids

A Abicont disposem de camions cisterna totalment equipats per buidar dipòsits d'aigües industrials residuals i tancs. Oferim el servei de neteges i fosses sèptiques i estacions depuradores, enfocat a comunitats, establiments de restauració, cases particulars, etc.

Neteja d'envasos industrials

Gestió de la higiene en la producció dels envasos per a productes alimentaris UNE-EN 15593.

netejacontenidors
truck on the road, Urban recycling waste and garbage services  ,

Destrucció de productes alimentaris

Servei destinat a la destrucció d'envàs i producte perquè no tingui possibilitat d'ús o de consum. El procés serveix per gestionar correctament els materials que formaven el producte. Separant envàs i contingut.